Tématem těchto tří obrazů je deziluze z komerčního světa, nekritizují, jen ukazují tu „krásu“, která nás obklopuje. Laciné reklamní kampaně, kánony a nové mýty společnosti, které jsou namířené proti lidské přirozenosti nám vnucují, že normou je chtít vše to co nám nabízejí, a také jak toho co nejdříve dosáhnout.

Zn. Exotica, Commercial a Americký sen, tři obrazy - tři okruhy zmanipulovaných lidských přání a snů o správném životě.

The shared theme of this series is the disillusionment of the world of consumerism and advertisement. Vain advertising campaigns and newly created social myths directed against the human nature are forcing us to think that desiring all that they offer means the only one choice available.


Americký sen • 2011 • akryl, plátno • 110x160cm •

„Americký sen“

„Americký sen“

Tradice „Amerického snu“ jako ideálu a ráje všech, co chtějí zbohatnout, se traduje už od doby prvních osadníků a tento mýtus je v myslích mnoha lidí zafixován dodnes.

Dvě šťastné, rozesmáté postavy, spíš figuríny jedoucí v kabrioletu po hlavní třídě pod neskutečně modrým nebem, jsou jasnou parafrází komerčního ráje, obecnou představou štěstí a úspěchu.

“The American dream”

The concept of the American dream as the ideal of all millionaire wannabes is present within minds of many people even today. Two happy, laughing figures are clearly paraphrasing the generally shared notion of happiness and success.

COMMERCIAL

COMMERCIAL
Commercial • 2011 • akryl, plátno • 120x150cm •

„Commercial“

Commercial“

Všichni chtějí vypadat jako herci v reklamách, krásní, šťastní a zdraví. S vlasy silnými a zaručeně bez lupů, s neodolatelným deodorantem, v krásném autě, které létá.

Dívka na obraze „Commercial“ nenabízí alkohol, ale určitě minerální vodu. Její tvář je univerzálním typem blond krásky s rysy přizpůsobenými reklamním účelům. Rudé rty stočené do vyzývavé grimasy vybízejí diváka k napití či polibku, podobně rudé šaty s výrazným dekoltem jemně podráždí oko každého muže, vše ostatní není pro cílovou skupinu důležité.

„Commercial“

The girl on this painting seems to be more likely offering a mineral water than alcohol. Her face represents the universal image of the blond beauty with facial features adapted for the commercial purposes. Red lips are challenging the viewer towards a kiss or a drink. Similarly, her red dress with significant cleavage teases the eye of every man in the audience.


Zn.Exotica • 2011 • akryl, plátno • 120x160cm •

„Zn. EXOTICA“

„Zn. EXOTICA“

Všichni chtějí k moři – a nakonec skončí na lehátkách u hotelových bazénů a nechávají se obsluhovat domorodci. Mění se společenské role a to je základní princip masové turistiky.

Obraz je rozdělen do třech vodorovných pásů - modrá prázdnota, žhavé nebe s korunami palem a největší pás dole- skoro bezhlavý nekomponovaný záběr veselí u bazénu - ráj turistů. Agresivita překrývání horizontálních sekvencí vytváří nestabilitu obrazu a celého způsobu a realizace široké nabídky masové rekreace v exotických zemích.

„Make Exotica“

Everybody wants to go to sea- in the end they all end up lying in loungers beside the swimming pools while attended by the natives. The social roles are being transformed and this is the essential principle of mass tourism.

The painting is divided into three horizontal zones-the blue emptiness, heating sky with the palm trees and the largest area below: the wild party right next to the basin: the tourists paradise. The overlapping of the horizontal sequences creates the apparent instability of the painting as well as of the character of the mass tourist industry in exotic countries.

Prohledat tento blog

Pravidelní čtenáři

Žádné příspěvky.
Žádné příspěvky.